Seminerler & Etkinlilkler

2020

Speaker: Kemal Söylemez

Title: Underlying Factors Behind Generation of Different Types of User-Generated Content-Impact of Indıvıdual and Brand/Product Level Factors in Generatıon of Brand-Oriented and Community-Oriented Content

Bio: He has recently completed his PhD in Old Dominion University, Norfolk, VA. He has an MBA from University of West Georgia and BA from Bogazici University Management Department. His research interests include topics such as Online Marketing, Online Brand Communities, Electronic Word-of-Mouth, Social Network Systems, Internet and National Culture, Blogging and Mobile Marketing.

2020

Speaker: Güneş Biliciler

Title: Consumers as Naive Physicists: How Visual Entropy Cues Shift Temporal Focus and Influence Product Evaluations

Bio: She is currently a PhD candidate in Marketing at McCombs School of Business, The University of Texas at Austin. She has an MSc in Social Psychology and BSc in Business Administration from Middle East Technical University. Her research interests include topics such as Entropy, Time Perception, Visual Perception, Minimalism, Product Disposal.

2020

Konuşmacı: Zeynep Baktır

Başlık: Mültecilerin ve Yerel Ev Sahiplerinin Toplum Refahı için Güvene Dayalı Girişimcilik

Özgeçmiş: Halen Bilkent Üniversitesi'nde doktora adayıdır. MBA derecesini University of Texas at Dallas ve lisansını Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. Araştırma ilgi alanları arasında Tüketici Davranışı, Tüketici Refahı, Makro Pazarlama, Yaşam Kalitesi, Korunmasız Gruplar, Güven, Girişimcilik gibi konular yer almaktadır.

2020

Konuşmacı: Zeynep Müge Güzel

Başlık: Algısal Standardizasyon Boşluğu: Gelişmekte Olan Piyasa Bağlamında Öncüller ve Sonuçlar

Özgeçmiş: Doktorasını Pazarlama alanında Haziran 2021'de Koç Üniversitesi'nde tamamlamayı planlıyor. Boğaziçi Ekonomi bölümünden lisans ve Galatasararay Üniversitesi'nden MBA derecesine sahiptir. Araştırma ilgi alanları arasında Pazarlamada Algısal Hatalar ve Olumlu Yanılsamalar, Stratejik Pazarlama, İlişkisel Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Pazarlama Standardizasyonu gibi konular yer almaktadır.