Tezli Yüksek Lisans - Genel Bilgiler ve Başvuru

2024 yılına ait başvuru tarihlerini ve diğer ayrıntıları içeren dosyaya şu linkten ulaşabilirsiniz.

Adaylar tüm başvuru formlarını ve istenen tüm belgeleri elektronik sistem üzerinden şu linke göndermelidirler. 

Elektronik başvuru sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen şu sayfayı ziyaret ediniz.

Program her yıl yalnızca güz dönemi için öğrenci kabul etmektedir, bahar dönemi için başvuru alınmamaktadır.

Programa başvuru koşulları arasında bilim sınavı ve mülakat yer almaktadır. 

Tüm uygun adayların (yurtdışından gelecek olanlarda dahil) bilim sınavına enstitü tarafından belirtilen tarihte girmeleri gerekmektedir.

Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru dönemi geçtikten sonra kabul edilecek belgeler yalnızca mezuniyet diploması, ALES/GRE sonucu ve İngilizce yeterliliği gösteren belgeler olacaktır.

Yüksek Lisans programına en fazla 15 aday kabul edilecektir.

Programın eğitim dili İngilizcedir. 

Hazırlık sınıfı kontenjanı bulunmamaktadır.

Eğitim harcı ve ücretler için lütfen şu siteyi ziyaret ediniz.

BAŞVURU KOŞULLARI

Referans mektubu: En az bir tanesi, öğrenciyi akademik yönden değerlendirebilecek bir kişi tarafından yazılmış iki adet referans mektubu

Lisans diploması: Noter veya mezun olunan okuldaki ilgili kişiler tarafından onaylanmış diplomanın kopyası

Not durum belgesi: Minimum 2.50/4.00 veya 75/100  (lisans programında alınan tüm dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren belgenin aslı)

ALES sonuç belgesi: EA minimum 75

GMAT puanı en az 600 veya GRE Quantitative puanı en az 700 (yeni sistemde en az 155) olmalı ve sonuç belgesinin aslı sunulmalıdır.

Adayların ingilizce dil yeterliğini Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları gerekmektedir. 

Daha fazla bilgi ve TOEFL veya IELTS sınavlarından minimum alınması gereken puanlar için Yabancı Diller Yüksek Okulunun Sitesini ziyaret ediniz.