Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Assoc. Prof. Dr.
Arhan S. Ertan
Assoc. Prof. Dr.
Prof. Dr.
Head of Department
Assoc. Prof. Dr.
Asst. Prof. Dr.
Asst. Prof. Dr.
Prof. Dr.