Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Assoc. Prof. Dr.
Assoc. Prof. Dr.
Assoc. Prof. Dr.
Asst. Prof. Dr.
Asst. Prof. Dr.
Prof. Dr.
Head of Department