Araştırma Projeleri

2021

Arhan S. Ertan (Boğaziçi University), H. Akın Ünver (Özyeğin University), Efe Tokdemir (Bilkent University), Belgin Şan Akça (Koç University), Mehmet Nafiz Aydın (Kadir Has University)

Financial Support: TÜBITAK (2021 - ongoing)

2021

Aslı Deniz Helvacıoğlu, Gökhan Özertan, Arzu Tektaş

Funding: The Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) / TÜBİTAK

Web site: https://www.unioviedo.es/AGRICOMPET/

Objectives: To create a menu of solutions to help small producers and processors improve their competitiveness. This objective also entails four operational ones:

  • The identification of successful organizational and management solutions.
  • The co-creation of solutions adapted to particular contexts and challenges.
  • The rationalization of these success cases.
  • The dissemination of the solutions identified among smallholders, producers organizations, practitioners, and policymakers to encourage their adoption.

Consortium: The consortium consists of seven universities/research institutions from Mediterranean countires. Besides Boğaziçi University, there are institutions from Spain, Italy, Greece and France.

2021

Aslı Deniz Helvacıoğlu, Gökhan Özertan and Arzu Tektaş

Nesnelerin İnterneti Vasıtasıyla Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Etkinliği Ve Verim Artışı Sağlanmasının Ekonomik Ve Çevresel Etkileri

Fon: United Nations Development Programme (UNDP), T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ)

2020

Osman Sabri Kıratlı (2019-2021). “The Determinants of Public Attitudes on War and Peace” (Financial Support: BAP – Boğaziçi University)

2020

Arhan S. Ertan (Boğaziçi University), Osman S. Kıratlı (Boğaziçi University), H. Akın Ünver (Özyeğin University)

Financial Support: TÜBITAK (2020 - 2021)

2019

Osman Sabri Kıratlı (2018-2019). “When Do Voters Choose to Delegate? Europeans’ Attitudes on Multilateral Aid” (Financial Support: BAP – Boğaziçi University)

2019

Arhan S. Ertan (Boğaziçi University), Başak Yavçan (TOBB-ETU), Fulya Memiş (Yıldız Technical University)

Financial Support: GIZ GmbH (2019 - 2020)

 

2018

GAP Bölgesi Organik Tarım Kümelenmesi için Tekrarlanabilir ve Ölçeklendirilebilir Model  Geliştirilmesi

Aslı Deniz Helvacıoğlu, Gökhan Özertan and Arzu Tektaş

Fon: T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ), United Nations Development Programme (UNDP)

2018

Gözde Erhan Ünal (2017-2018),  "Türkiye Tarımı'nda İklim Değişikliği Projeksiyonları: Ekstrem Risk Analizi, Ürün Deseni Üzerindeki Etkiler ve Otonom Adaptasyon Stratejileri" (Tubitak 215K066)

 

2018

Aslı Deniz Helvacıoğlu, Gökhan Özertan and Arzu Tektaş

Türkiye Tarım Sektöründe Yenilikçi Finansal Yaklaşımlar, Denizbank

2017

Arzu Tektaş (2016-2017). “Capacity Building and Networking to Support UK and Turkey Partnerships in Agricultural Technology”

2017

Osman Sabri Kıratlı (2015-2017). “Türkiye’de Dış Politika Kamuoyu Algılamalarının Temelleri” (Financial Support: BAP – Boğaziçi University)

2017

Nisan Selekler Gökşen, Hande Uysal Tezölmez (2003-2004). “International Joint Ventures in Turkey”

2017

Arzu Tektaş, Emine Nur Günay (2002-2005). “Asset and Liability Management Under Crisis”

2017

Ayfer Hortaçsu, Emine Nur Günay (2003-2005). “Business Ethics and the Turkish Banking Sector”

2017

Molly Eckman, Sema Sakarya, Karen Hyllegard (2005- 2007). “Competitive Analysis of Turkey’s Textile & Apparel Industry, CSU”

2017

 Emine Nur Günay. “Knowledge-based Economy and Economic Development: A Cross- Country Analysis”

2017

Aslı Deniz Helvacıoğlu. "Transfer of innovation I- CIA of SMEs Improving Competitive Intelligence Abilities of Small and Medium Sized Enterprises"

2017
Aslı Deniz Helvacıoğlu, Gökhan Özertan and Arzu Tektaş, "Capacity Building and Networking to Support UK and Turkey Partnerships in Agricultural Technology" (Prosperity Fund, Science and Innovation - UK Embassy)
2017

Gözde Erhan Ünal (2014-2017), "İklim Değişikliğinin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Adaptasyon: Üretim Esneklikleri, Risk Dağılımı ve Çiftçi Davranışları" (Boğaziçi Üniversitesi BAP Çok Disiplinli Projesi)

 

2013

Gözde Erhan Ünal (2012-2013), "Petrol fiyatları ve hisse senedi piyasaları arasında dinamik koşullu korelasyon: Karşılaştırmalı Analiz" (Boğaziçi Üniversitesi BAP Doktora Projesi)

2011

Sakarya S., “Retail Internalization: Market Selection for & Social Impact on Emerging Markets”, 2009-2011. (BAP 12N02P1)

2011

Gözde Erhan Ünal (2011), Petrol fiyatlarının İMKB getirileri üzerindeki etkisinin modellenmesi (Boğaziçi Üniversitesi BAP Doktora Projesi)