YBF Hakkında

Yönetim Bilimleri Fakültesi (YBF), 1995 yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) olarak kurulmuştur. YBF, dört yıllık eğitim sonucunda lisans derecesi vermekte olan Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Uluslararası Rekabet ve Ticaret ile Sürdürülebilir Turizm Yönetimi alanlarında yüksek lisans ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora eğitimi verilmektedir. Alanlarında ilk olma özelliğini taşıyan Yönetim Bilimleri Fakültesi bölümleri, hızla değişen dünyada, sağlam akademik ve mesleki altyapıya sahip, yaratıcı, özdeğerlerini iyi tanıyan, toplumsal sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Lisans Eğitimi

Günümüz yönetim anlayışı, uzmanlaşmanın yanı sıra disiplinlerarası çalışmayı da gerektirmektedir. Bu anlayış çerçevesinde oluşturulan bölümlerimiz; eğitim kalitesini en üst seviyede tutan, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, yaratıcılığa açık, kritik düşünce ve etkin karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, lisans eğitimlerinin ilk yıllarında işletme, ekonomi, hukuk, bilgi teknolojileri ve sayısal yöntemler alanlarının temel konularında; 3. ve 4. yıllarda ise uzmanlık alanlarındaki akademik altyapılarını pekiştirmeye yönelik dersler almaktadırlar. Ayrıca, eğitimleri süresince kendi bölümlerinden ve üniversite içindeki diğer bölümlerden çeşitli seçmeli dersler alarak kendi ilgi alanlarında yoğunlaşmaktadırlar. Öğrenciler, İngilizce olan öğretim dilinin yanı sıra Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince gibi yabancı dil derslerini zorunlu veya seçmeli olarak alabilmekte; zorunlu stajları süresince ise uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler. Başarılı öğrenciler, bölümlerimiz arasındaki Çift Anadal Programlarından yararlanabilmekte ve Yandal yapabilmektedirler. Ayrıca, Erasmus gibi uluslararası değişim programlarına katılabilmektedirler. 

Lisansüstü Eğitim

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Rekabet ve Ticaret, Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret Yönetimi yüksek lisans programları ile Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programı yürütülmektedir. 2003 yılında eğitim vermeye başlayan yüksek lisans programlarımızda, 2015-2016 Akademik yılı itibariyle toplam 168 öğrenci bulunmaktadır. Bu programlardan mezun olanların sayısı 200’ü aşmıştır. Mezun olan öğrencilerin bir kısmı, yurt içi ve yurt dışında doktora programlarına devam etmektedirler.

Öğrencilerimiz

Bölümlerimiz, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında kendi alanlarındaki en yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun 2015-2016 akademik yılı itibariyle toplam 1494 öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 168’i lisansüstü, 1326’sı lisans eğitimi almaktadır.

Öğretim Kadrosu

Bölümlerimizdeki çok disiplinli eğitim hedefi, işletme, ekonomi, mühendislik, turizm, matematik gibi farklı disiplinlerden gelen nitelikli öğretim kadrosu ile sağlanmaktadır. Yüksekokul bünyesinde tam zamanlı 32 öğretim üyesi ve 5 öğretim görevlisi görev almaktadır. Değişim programları kapsamında gelen misafir yabancı öğretim üyeleri, derslere katılmakta, seminerler vermekte ve böylece öğrencilerin küresel bakış açısı kazanabilmesine katkıda bulunmaktadırlar. Bölümler, sektörlerinde uzmanlaşmış kişilerden de yarı zamanlı öğretim elemanı olarak yararlanmaktadırlar.

Araştırma

Uluslararası ticaret, turizm ve bilişim alanları başta olmak üzere öğretim kadrosunun uzmanlık alanlarındaki akademik araştırmaların sayısı ve etkisi Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki diğer fakülteler ile eşdeğer seviyededir. Bir çok öğretim üyesi  Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütmekte ve ayrıca kendi alanlarında sempozyum, çalıştay ve konferanslar düzenlemektedirler. 2000 yılından bu yana 100’e yakın proje üstlenilmiştir. 

Mezunlarımız

YBF mezunlarının yaklaşık %30’u gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki seçkin eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedirler. Profesyonel iş hayatına atılan mezunlar ise, önde gelen ulusal ve çokuluslu şirketlerde görev almaktadırlar. YBF mezunlarının önemli bir bölümü kariyerlerini yönetim kademelerinde sürdürmektedirler.

YBF hakkında daha fazla bilgi için: sad.boun.edu.tr