Algısal Standardizasyon Boşluğu: Gelişmekte Olan Piyasa Bağlamında Öncüller ve Sonuçlar

Conferences and Seminars
2020

Konuşmacı: Zeynep Müge Güzel

Başlık: Algısal Standardizasyon Boşluğu: Gelişmekte Olan Piyasa Bağlamında Öncüller ve Sonuçlar

Özgeçmiş: Doktorasını Pazarlama alanında Haziran 2021'de Koç Üniversitesi'nde tamamlamayı planlıyor. Boğaziçi Ekonomi bölümünden lisans ve Galatasararay Üniversitesi'nden MBA derecesine sahiptir. Araştırma ilgi alanları arasında Pazarlamada Algısal Hatalar ve Olumlu Yanılsamalar, Stratejik Pazarlama, İlişkisel Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Pazarlama Standardizasyonu gibi konular yer almaktadır.