Misyon & Vizyon

Uluslararası Ticaret Bölümü akademik faaliyetlerine 1995 yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde başlamış ve 2022 yılında Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesine alınmıştır. Bölümün misyonu uluslararası ticaret dalında bilgi birikimini zenginleştirmek ve disiplinlerarası eğitim vermektir. Türkiye'deki Yükseköğretim kurumları içerisinde bu konudaki ilk lisans programı olma özelliğine sahiptir.

Bölümün kuruluş çalışmaları 1987 yılında başlamıştır. Dünya ekonomisi ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler uzmanlaşmış ve disiplinlararası eğitim veren programların geliştirilmesi gereğini doğurmuştur. Geleneksel işletme lisans programları bu özellikler açısından sınırlı kalmakta, Dünya'da ve Türkiye'de genel işletme eğitimi alan mezunlar uzmanlaşmaya yönelik işletme yüksek lisans programlarına katılma gereğini duymaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir grup, işletme ve iktisat disiplinlerini temel alan, esnek, uluslararası odaklı ve tüm sektörlerin uluslararası ticaret etkinliklerinin yönetimi için gerekli uzmanlık konularını içeren Uluslararası Ticaret lisans programını hazırlamıştır.

Uluslararası Ticaret Bölümü müfredatı, Türkiye ekonomisinde yer alan sektörlerin uluslararası rekabet stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunma potansiyeli olan üst düzey yönetici adayları yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. Bölüm öğrencilerine işletme ve ekonomi disiplinlerinin temel konuları, hukuk, nicel analizler, stratejik/ekonomik birleşmeler, girişimcilik ve ilgili konular, bu alanların uluslararası boyutları ile ilgili toplam 54 ders sunmaktadır. Uzmanlık konularına yönelik seçmeli 35 bölüm dersi, bölüm öğretim üyeleri ve akademik altyapısı olan, konularında uzman yarı zamanlı profesyonel yöneticiler tarafından verilmektedir. Öğrenciler, bölümün sunduğu seçmeli uzmanlık dersleri dışında, bölüm uzmanlığını tamamlayıcı veya öğrencinin ilgisi doğrultusundaki konularda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki diğer bölümlerce verilen dersleri seçmeli olarak almaktadırlar. Bölümde altı dönem boyunca İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil eğitimi verilmektedir. Tüm derslerde küçük sınıflar ve yakın öğrenci-öğretim üyesi ilişkisi prensibi benimsenmektedir. Uluslararası Ticaret Bölümü'nde 2. ve 3. sınıf yaz ve kış tatillerinde olmak üzere, toplam 60 iş günü staj zorunluluğu vardır. Bölüm müfredatı bu özellikleri ile 1997 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlğı'nca düzenlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve tüm üniversitelerin temsilcilerinin davet edildiği “Dış Ticaret Eğitimi” konulu toplantıda örnek gösterilmiştir, Türkiye'deki diğer üniversiteler bünyesinde Uluslararası Ticaret bölümleri açılmıştır.

Uluslararası Ticaret Bölümü kurulduğu yıllarda, Türk Üniversite sistemi içerisinde TM/eşit ağırliklı ÖYS/ÖSS puanı ile öğrenci kabul eden 380 benzer bölüm arasında en yüksek puanla öğrenci kabul eden ilk üç ila altı bölüm arasında yer almıştır. Bölüm, çevresel değişikliklere duyarlı esnek bir müfredat uygulama amacı doğrultusunda 1998 yılında müfredatını yeniden düzenleyerek akademik misyonunu kuvvetlendirmiş, 2006 yılında ise Uluslararası Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı açmıştır. 2016 yılında ise Uluslararası Rekabet ve Ticaret Yüksek Lisans Programı ilk öğrencileri ile eğitime başlamıştır.