Petrol fiyatlarının İMKB getirileri üzerindeki etkisinin modellenmesi

Research Projects
2011

Gözde Erhan Ünal (2011), Petrol fiyatlarının İMKB getirileri üzerindeki etkisinin modellenmesi (Boğaziçi Üniversitesi BAP Doktora Projesi)