Uluslararası Ticaret Bölümü akademik faaliyetlerine 1995 yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde başlamış ve 2022 yılında Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesine alınmıştır. Bölümün misyonu disiplinlerarası uluslararası ticaret dalında bilgi birikimini zenginleştirmek ve eğitim vermektir. Türkiye'deki Yükseköğretim kurumları içerisinde bu konudaki ilk lisans programı olma özelliğine sahiptir.