Nesnelerin İnterneti Vasıtasıyla Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Etkinliği Ve Verim Artışı Sağlanmasının Ekonomik Ve Çevresel Etkileri

Research Projects
2021

Aslı Deniz Helvacıoğlu, Gökhan Özertan and Arzu Tektaş

Nesnelerin İnterneti Vasıtasıyla Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Etkinliği Ve Verim Artışı Sağlanmasının Ekonomik Ve Çevresel Etkileri

Fon: United Nations Development Programme (UNDP), T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ)