GAP Bölgesi Organik Tarım Kümelenmesi için Tekrarlanabilir ve Ölçeklendirilebilir Model Geliştirilmesi

Research Projects
2018

GAP Bölgesi Organik Tarım Kümelenmesi için Tekrarlanabilir ve Ölçeklendirilebilir Model  Geliştirilmesi

Aslı Deniz Helvacıoğlu, Gökhan Özertan and Arzu Tektaş

Fon: T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ), United Nations Development Programme (UNDP)