Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerle İlgili Duyuru

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DUYURU FORMU

  • Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından, bahar dönemi kayıtları ileri bir tarihe ertelendiği için duyuru formlarında yer alan son başvuru tarihi tüm bölümler için 24 Şubat 2023 olarak güncellenmiştir.
  • Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

 

Birim

Öğrenci

sayısı

Öğrencide aranan şartlar*

İşin niteliği

Çalıştırılacak dönem (tarih aralığı,2022)

Haftalık

çalışma

süresi

Başvuru yeri ve

tarihi

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

1

Ekonomi derslerini “BB” veya üstü bir notla tamamlamış olmak; Ulus. Tic., Yön. Bil. Sis.  veya Ekonomi Bölümü’nde 4. sınıf veya Y. Lisans öğrencisi (tercih) olmak, genel not ortalamasının en az 3,00 olması.

 

INTT 212 dersi için destek vermek,  ek problem saatleri, uygulamalar

 

27 Şubat - 18 Mayıs 2023

10

Uluslararası Tic.Böl

08 – 13 Şubat 2023

arif.atilan@boun.edu.tr

 

 

 

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

 

 

 

1

1. sınıf derslerini başarıyla tamamlamış olmak; Ulus. Tic., Turizm İşl., Yön. Bil. Sis.,Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi veya İşletme Bölümü’nde 3.,  4. sınıf veya Y. Lisans öğrencisi (tercih) olmak, genel not ortalamasının en az 2,75 olması. INTT 277 dersini “BB” veya üstü bir not ile tamamlamış olmak.

 

 

INTT 277 dersi için destek vermek, ek problem saatleri, uygulamalar

 

27 Şubat - 18 Mayıs 2023

10

Uluslararası Tic.Böl

08 – 13 Şubat 2023

arif.atilan@boun.edu.tr

 

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

 

1

1. sınıf derslerini başarıyla tamamlamış olmak; Ulus. Tic., Turizm İşl., Yön. Bil. Sis.,Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi veya İşletme Bölümü’nde 4. sınıf veya Y. Lisans öğrencisi (tercih) olmak, genel not ortalamasının en az 2,75 olması. INTT 323 dersini “BB” veya üstü bir not ile tamamlamış olmak.

 

 

INTT 323 dersi için destek vermek, ek problem saatleri, uygulamalar

 

27 Şubat - 18 Mayıs 2023

9

Uluslararası Tic.Böl

08 – 13 Şubat 2023

arif.atilan@boun.edu.tr

 * Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Uygulama Usul ve Esasları içinde yer alan şartlara (işin niteliği ile ilgili) ek olarak aranan şartlardır.

 

  •  Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Uygulama Usul ve Esasları için:  http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli
  •  Başvuruların sonuçlandırılması: 15 Şubat 2023
  •  Sonuçların ilanı: 17 Şubat 2023
  •  Sözleşme imzalanması ve Rektörlüğe gönderilmesi için son gün:  24 Şubat 2023
  •  İstenen belgeler ve daha detaylı bilgi için birimlerin web/ilan panolarına bakınız.

 

Pazartesi, Şubat 20, 2023